Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

It's you, it's you, it's all for you

It's you, it's you, it's all for you
Everything I do
I tell you all the time
Heaven is a place on earth with you
Tell me all the things you want to do
I heard that you like the bad girls
Honey, is that true?

It's better than I ever even knew
They say that the world was built for two
Only worth living if somebody is loving you
Baby, now you do

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου