Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Full moon tonight..

"There's a limit to you care
so carelessly there, is it truth or dare
there's a limit to you care.."

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

I cant resist on my mistakes...

Hug me this way...

Touch me this way..

Hug me again...

Hug me this way...


Please let me make the same mistake again...again...again.....
Extremely dedicated....

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

When you look into the abyss...

I saw you in my dream last night, you weren’t well. I left you some words on a piece of paper inside your drawer. Open it....


p.s just for the record 

 I didn’t know you before.. After all what happened I tried hard to found you. Not for the answers.. no.i wasn't curious.. it didn’t matter at all how you look.. I wanted to know the way you smile, the way you laugh, how your hands look like, your smell. your eyes.. your voice in real time.. your voice..
I fell in love with you.. like an idiot, I know.. But love is idiot.. isn’t it? Gives you emotions and not logic.. I never had logic, I never will.
The only thing i knew about you was your selfphone and your name. And when I had all the information, I stopped. I could appear in front of you, but I didn’t. When you look into the abyss, the abyss looks back at you
Two years now I am begging for a full stop and you send me all the wrong people. 


Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

But the eyes are blind. One must look with the heart...

...έχεις γίνει ποτέ η "αλεπού"...;

έχεις γίνει ποτέ η "αλεπού";  να δεις πόσο πονάει  όταν ... "το στάρι που είναι χρυσαφένιο εσένα μου θυμίζει"...;