Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Agapi"Δεν ξέρουμε κιόλας ο ένας τον άλλον, κι ό,τι πιστεύουμε πως ξέρουμε, είναι τις περισσότερες

φορές, ψεύτικο.

Αλλά και στην έκπληξη ακόμα και στην αβεβαιότητα μέσα, μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν


χειροπιασμένοι."  
Gustaf Geijerstam
Movies love black and white dark girl and boy gif