Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Walking another sleepless dream..

It looked like you were under fire

and all the love was never true


The moment we refused to fight


it seemed  that I was never right


Walking another sleepless dream


And everything I leave behind....

Pequeños pies rojos
I leave for you


και είσαι εδώ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου