Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Love is the fear...

"And if I continue to think, this is because habit is more easily
acquired than remorse.

Suppliants of another life, deserters of the Moment

Their putrescent dreams seek an inaccessible night.

Because our silence is the hesitation for life and for death..."


climax of a life

M.Anagnostakis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου